Upisi

UPISI DJECE U VRTIĆ - 2020. / 2021.


Poštovani roditelji,

Grad Zagreb je, u želji da olakša upis djece u dječje vrtiće, pripremio novu uslugu E-UPISI u dječje vrtiće te će se od ove godine upisi provoditi elektroničkim putem.Svi detalji o upisu nalaze se na ovom linku:

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020.-2021. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA.
Zahtjevi za upis zaprimaju se od 25.05. - 05.06.2020. isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice na poveznici (poveznica će biti aktivna 25.05.2020.):  Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb
Zahtjev se podnosi u samo jedan gradski vrtić, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog vrtića kao alternativne opcije.


Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je:
 • adresa elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građanin
 • prijava u sustav pomoću sigurnosne razine 3 (ili više)


Tehnička podrška osigurana je na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr.


Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči u prostoru vrtića, kao i na mrežnoj stranici vrtića 15.06.2020.g.
Žalbe se podnose do 30.06.2020.g. Upravnom vijeću Vrtića.POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za upis treba biti popunjen i potpisan. Uz zahtjev potrebno je elektronički dostaviti (skenirano ili fotografirano) slijedeće:
 • RODNI LIST / IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH - potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih
 • UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA - ili pisana privola roditelja da DV može sam - putem nadležnog Gradskog ureda, provjeriti podatke o prebivalištu djeteta
 • PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
 • DOKAZ O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA
 • OSTALA DOKUMNTACIJA navedena u zahtjevu za upis

Obzirom na epidemiološku situaciju, inicijalni razgovor roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom vrtića provest će se (uz poštivanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim procijeni da je to neophodno.
Kroz razgovor stječemo potpuniju sliku o dosadašnjim navikama, ritmu života i razvoja djeteta u obitelji prije polaska u jaslice/vrtić.
Na razgovor sa stručnim suradnikom treba doći s djetetom u dogovoreno vrijeme.PRIJE SKLAPANJA UGOVORA RODITELJ JE OBVEZAN VRTIĆU DOSTAVITI:
 • POTVRDU LIJEČNIKA o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 • PRESLIKU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE
 • PRESLIKU KNJIŽICE CIJEPLJENJA
 • POSTOJEĆU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU -( ako ju dijete ima)

Za novoprimljenu djecu organizirat će se roditeljski sastanak gdje će roditelji dobiti sve potrebne informacije o polasku djeteta u jaslice ili vrtić.

Upisana djeca kreću u Dječji vrtić Siget od 01.09.2020.

Link:
PONUDA POSEBNIH PROGRAMA DV SIGET

Link:
PRAVILNIK O UPISU

2021 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.