IZVJEŠĆE SA RODITELJSKOG SASTANKA - SPREMNOST ZA ŠKOLU

 

Priprema i spremnost djece za školu

Polazak u osnovnu školu prvi je susret djeteta s jasnim i nedvosmislenim zahtjevima društva o tome što mora naučiti i postići. Zadaci s kojima se dijete suočava u fazi srednjeg djetinjstva povezani su s djetetovim uključivanjem u početno formalno obrazovanje. Glavni zadaci ovog razdoblja su: građenje cjelovite slike o sebi, učenje odnošenja prema vršnjacima, razvijanje temeljnih vještina poput pisanja, čitanja i računanja, učenje prikladnih spolnih uloga, razvijanje savjesti, moralnosti i vrijednosnog sustava te, konačno, učenje postizanja osobne neovisnosti.

Uspješno uključivanje u školu snažno utječe na razvijanje pozitivnog stava prema učenju, važnosti školovanja, kao i slike o sebi. Zato je važno postepeno početi pripremati dijete za situacije i obaveze koje ga očekuju u školi. Dijete koje je spremno za početak školovanja ima pozitivan stav prema školi. 
Taj stav treba podržavati jer olakšava učenje i prihvaćanje obveza te savladavanje poteškoća. Kako bi olakšali djeci prilagodbu razgovarajte s djetetom i osigurajte uvjete koji će mu tu prilagodbu olakšati:

 • miran kutak za učenje – pripremite prostor za budućeg đaka gdje će biti njegove stvari o kojima će se samostalno brinuti
 • vodite brigu o bioritmu djeteta – dobro naspavano i nahranjeno dijete može na vrijeme ustati za školu, te satima sjediti u klupi
 • pokažite interes za djetetov rad – potičite ga, pohvaljujte. NE nagrađujte dijete vanjskim nagradama jer je to kontraproduktivno!
 • stvarajte kod djeteta određene radne navike – npr. spremanje igračaka, jer to pomaže u stvaranju navika za učenjem
 • razvijajte kod djeteta pozitivan odnos prema školi – ne plašite dijete sa školom, ali ju ni ne uljepšavajte
 • upoznajte dijete sa putem do škole – naučite ga prelaziti cestu
 • potičite i ohrabrujte dijete u aktivnostima u kojima je uspješno – to daje osjećaj kompetentnosti i vlastite sigurnosti. Svaki uspjeh povećava vjerojatnost novog uspjeha, te omogućuje lakše podnošenje kasnijeg neuspjeha.


Škola (društvo) postavlja pred djecu određene zahtjeve koje trebaju svladati kroz školsko učenje. Spremnost za školu odnosi se na različite aspekte dječjeg razvoja koja omogućavaju zadovoljavanje tih zahtjeva pa tako govorimo o:

Tjelesna spremnost 
U pogledu psihomotoričke razvijenosti dijete mora do polaska u školu usvojiti mnoge vještine – od hodanja, trčanja, oblačenja do usavršavanja fine pokretljivosti pojedinih mišića, što je preduvjet za učenje složenih psihomotoričkih vještina poput čitanja i pisanja. Mora zadovoljavati barem minimum standarda za visinu, težinu i tjelesne proporcije. Dijete mora imati razvijene navike normalnog hranjenja i kontrole organa za izlučivanje. Tjelesnu spremnost djeteta ispituje liječnik.
Govorna razvijenost je neophodan preduvjet za praćenje nastave. Ona uključuje receptivne govorne vještine poput slušanja i praćenja što drugi govore ili razumijevanje uputa. Ekspresivne govorne vještine uključuju fluentnost u govoru, jasan izgovor, mogućnost izražavanja osjećaja, potreba i misli na materinskom jeziku, svijest o simboličkom načinu izražavanja, te razvijeni pojam o čitanju i pisanju. Govornu razvijenost djeteta ispituju logoped i psiholog.

Kognitivna spremnost

 • U području pažnje od školskog djeteta se očekuje da razmjerno dugo može biti usredotočeno na određeni sadržaj te da može selektivno usmjeriti svoju pažnju
 • u području pamćenja pretpostavka je da dijete može spontano koristiti neke od strategija zapamćivanja te da razlikuje spontano od namjernog pamćenja
 • u pogledu misaone razvijenosti pretpostavlja se da školsko dijete ulazi u školu s mogućnošću izvedbe konkretnih misaonih operacija. Svladavanje školskog gradiva pretpostavlja donekle razvijenu sposobnost pojmovnog mišljenja, sposobnost simboličkog predočavanja, te mogućnost služenja temeljnim misaonim operacijama Kognitivnu spremnost djeteta ispituje psiholog.

Kao mjera spremnosti za školu najčešće se ispituje intelektualna razvijenost, te neke sposobnosti kao što su vidna i slušna diskriminacija, grafomotorika i sposobnost opažanja.

Emocionalna spremnost 
očituje se u stanovitoj emocionalnoj stabilnosti i mogućnosti kontrole vlastitih emocija. Dijete mora biti dovoljno stabilno da se nekoliko sati dnevno bez straha može odvojiti od roditelja i samostalno funkcionirati. Školska situacija podrazumijeva i evaluaciju uratka, te određenu kompetenciju i usporedbu s drugima.

Socijalna spremnost
podrazumijeva ostvarivanje uspješne komunikacije s vršnjacima i učiteljima te mogućnost suradnje s drugima. Očituje se i u usvajanju određenih normi ponašanja, u mogućnosti podređivanja vlastitih potreba i želja pravilima i ciljevima skupine kojoj pripada te u mogućnosti socijalnog učenja prema modelu. 
Imate li bilo kakvu dilemu, posavjetujte se s liječnikom, logopedom i psihologom. 
Forsiranje polaska u školu može dovesti do nezadovoljstva i kod vas i kod djeteta zbog djetetovih problema. Ukoliko u razgovoru sa stručnim timom vrtića donesete odluku o odgodi od škole, tu godinu odgode iskoristite za dobro osmišljeni plan pomoći djetetu da dosegne onu razinu spremnosti koja će mu omogućiti uspješno školovanje.
Ako mlađe dijete pokazuje izuzetnu spremnost i sposobnost, također se pri donošenju odluke posavjetujte sa stručnjacima. U tom slučaju može se preporučiti raniji polazak. 

Odgoda ili raniji upis
Ukoliko razmišljate o ranijem upisu ili odgodi od škole svakako potražite stručnu pomoć vaših odgojitelja i stručnog tima u vrtiću.
ODGOJITELJ vašeg djeteta zna mnogo o njemu i poznaje ga u vrtićkom okruženju koje je sličnije školi nego obitelji, te vrlo dobro može procijeniti mnoge od navedenih elemenata spremnosti za školu.
PSIHOLOG će vam pomoći točnije reći o svim aspektima spremnosti za školu.
LOGOPED ima najbolji u vid u sve aspekte razvoja jezika i govora, izgovora glasova te razvijenost predčitalačkih vještina i grafomotorike.

U slučaju da su odgojitelji i stručni tim procijenili da je za dijete najbolje riješenje odgoda od škole, ipak morate zajedno sa djetetom proći cijelu proceduru upisa (školska liječnica i škola).  Odluku o odgodi službeno donosi upisna komisija. 
Ako se polazak u školu odgodi, onda je uz uključivanje u vrtić, potrebno da se roditelji zapitaju što još mogu učiniti da njihovo dijete spremnije dočeka slijedeću godinu (logoped, psiholog, senzomotorika...).

KORACI ZA UPIS
Školski obveznici za školsku godinu 2016./2017. su sva djeca koja do 1. travnja 2016. imaju navršenih 6 godina života. 
Raspored pregleda djece za odgovarajuće Osnovne škole bit će objavljen na oglasnoj ploči :
•      DJEĆJEM VRTIĆU (SIGET)
•      DOM ZDRAVLJA (SIGET)
•      OSNOVNOJ ŠKOLI
•      MREŽNOJ STRANICI GRADA ZAGREBA: www.zagreb.hr

Upis će se obavljati u osnovnoj školi prema mjestu prebivališta ili prijavljenog boravišta djeteta, odnosno upisnog područja kojem dijete pripada
Ukoliko ste se nedavno preselili i planirate preseljenje, te će vaše dijete ići u neku drugu školu, obavezno se javite u školu u koju planirate upisati dijete, ali i školi kod koje ste na popisu.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA:
ŠKOLSKI LIJEČNIK  +  DJELATNICI ŠKOLE (pedagog, psiholog, defektolog, logoped, učitelj)

Roditelj ili skrbnik obvezan je od propisanog datuma (ožujak/travanj) prijaviti dijete nadležnom liječniku škole kako bi dobio upute i točan nadnevak pregleda. 
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 30. svibnja 2016. godine
o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

DOM ZDRAVLJA SIGET, DOKTORICA ŠKOLSKE MEDICINE
Av. Većeslava Holjevca 22, tel. 6551 554

BLAŽENKA KOVAČEVIĆ PETROVSKI, dr.med.        RADNO VRIJEME: -parne datume prije podne
                                                                                                                                  -neparne datume poslije podne
                                                                                                (OŠ V. Holjevca, OŠ Trnsko, OŠ Ive Andrića)

VELIMIRA MADUNIĆ ZEČIĆ, dr.med.                           RADNO VRIJEME: -neparne datume prije podne
                                                                                                                                   -parne datume poslije podne
                                                                                                 (OŠ Sveta Klara, OŠ Kajzerica)
 

PRIJAVE U ŠKOLI:
OŠ Većeslava Holjevca           tel : 01/65-22-613
OŠ Trnsko                                   tel: 01/65-20-737
OŠ Kajzerica                              tel:01/64-54-780
OŠ Sveta Klara                           tel: 01/65-70-660
 
NE ZABORAVITE…

 • Hvaliti dijete za sve pozitivno što napravi (ili pokuša napraviti) i izbjegavati kritike i kazne, jer one samo produbljuju osjećaj neuspjeha, strah od pogreške ili kazne.
 • Osigurati djetetu stalno mjesto za rad, na kojem će dijete učiti i o kojem će se samostalno brinuti (samo pospremati svoje stvari).  Zajedno s djetetom pripremiti školsku torbu i pribor, te mu pomozite urediti radni kutak,
 • Biti dosljedan u odnosu prema djetetovim obvezama (u stvaranju radnih navika); neka dijete uvijek samostalno posprema igračke, oblači se, hrani, posprema svoj školski pribor...
 • U početku pišite zadaće zajedno s djetetom, ali nikako umjesto njega! Roditelj djetetu treba biti potpora u svladavanju školskog gradiva i uputiti ga u samostalno rješavanje zadaća.
 •  Naučite dijete da se nosi s neuspjehom, da je ocjena relativna stvar i da se može ispraviti. Ne dopustite da školski uspjeh bude mjerilo vrijednosti vašeg djeteta.    
 • Dajte djetetu do znanja da vaša ljubav prema njemu ne ovisi o njegovom školskom uspjehu!
 • Uvažavajte osobitosti svog djeteta! Potičite one aktivnosti u kojima je uspješno jer ćete na taj način ojačati njegovo samopouzdanje, te stvoriti osjećaj uspjeha i motivaciju i za one aktivnosti u kojima je manje uspješno.
 • Razvijajte kod djeteta pozitivan stav prema školi!  Ne govorite pred djetetom negativno o učitelju, školi i obvezama.
 • Pripremite dijete na promjene koje ga očekuju prelaskom iz vrtića u školu.
 • Ostavite djetetu vrijeme za igru! Igra je djetetova stalna potreba koja ne prestaje polaskom u školu. U igri dijete najlakše uči, opušta se i zabavlja, razvija ponašanje usmjereno cilju, razvija motoriku, maštu, koncentraciju, mišljenje, obogaćuje govor, usavršava vještine komunIkacije i osjeća se dobro.Djelatnici Dječjeg vrtića ′Siget′ Vama i Vašem djetetu žele puno sreće i uspjeha u školi!2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.