STRUČNO RAZVOJNI CENTAR ZA RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA


 
                         OBAVIJEST O NASTAVKU EDUKACIJE SRC-a ZA PROVEDBU PROGRAMA
                   RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U DJEČJEM VRTIĆU „SIGET“ U ZAGREBU

 

Link:
PRIJAVA

Link:
PROGRAM STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA


Poštovani,
 
Dječji vrtić „Siget“ odlukom nadležnog ministarstva imenovan je 2009. godine STRUČNO RAZVOJNIM CENTROM ZA PROVEDBU PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA.
Ove pedagoške godine započinjemo novi ciklus edukacije odgojitelja koji rade (ili se to tek spremaju)  u  skupinama u kojima se provodi posebni program ranog usvajanja engleskog jezika.
Poželjno je da odgojitelji, polaznici edukacije ,  imaju jezično predznanje  engleskog jezika na razini B1 – B2 . U SRC-u DV„Siget“  održavati ćemo metodičku edukaciju. Metodička edukacija u kojoj  će  vam  odgojitelji, iskusni voditelji programa i vrsni metodičari prikazati kako  rade sa djecom predškolskog uzrasta na usvajanju stranog jezika -  usvajanje jezika s razumijevanjem, u poznatim i sadržajno primjerenim situacijama,  koristeći  raznolik metodički instrumentarij prilagođen je djetetovu emocionalnom i kognitivnom iskustvu, predznanju , te konkretnome jezičnom sadržaju.
Sudionici će imati  prigodu  dobiti pregled najnovijih spoznaja unutar relevantnog  područja. Cilj  nam je prikupljanje i širenje, te uvježbavanje novih  znanja i vještina kako bi poticali i jačali kompetencije odgojitelja - nositelja programa.
 
TEMA EDUKACIJE: Stručno usavršavanje za provedbu ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi
 
NAMJENA EDUKACIJE: odgojiteljima, ravnateljima, stručnim suradnicima, nastavnicima i profesorima koji provode program ranog učenja engleskog jezika s predškolskom djecom (bez obzira gdje se program održava).
 
OBLICI RADA: izlaganja, prezentacija s diskusijom, panel-diskusija, video  prezentacija, okrugli stol, radionica, neposredni uvid u odgojno obrazovni proces u odgojnim
skupinama u kojima se provodi rano učenje engleskog jezika.
 
NOSITELJI PROGRAMA:

  • ODGOJITELJI koji su prema pravilniku o načinima i uvjetima napredovanja u struci i promicanja u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN13/97) promaknuti u zvanja odgojitelji mentori, odgojitelji savjetnici, kao i oni koji se to spremaju postići, te odgojitelji iskusni metodičari koji rade u skupinama sa ranim učenjem engleskog jezika
  • STRUČNI SURADNICI VRTIĆA: pedagog -mentor, psiholog -mentor, logoped –mentor, viša medicinska sestra i  ravnateljica
  • STRUČNA POTPORA U PROVOĐENJU MODULA I DALJNJEM RAZVOJU STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA:  Ministarstvo znanosti obrazovanja, Agencija za  odgoj i obrazovanje–kao aktivni sudionik I vanjski stručni suradnici
 
MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJSKIH  SEMINARA: Dječji vrtić „Siget“, Siget 12 (centralni objekt vrtića nalazi se preko puta južnog ulaza velesajma), te područni objekt na adresi Aleja pomoraca 27 (objekt vrtića nalazi se  južno od Avenue mall-a ).                                                                                           
Napomena: Ukoliko dođe do promjene mjesta biti ćete  na vrijeme obaviješteni.
 
BROJ SUDIONIKA: 15-20 osoba (planiramo stalnost skupine)
 
CIJENA:   500 ,00 kn/ po modulu
     
 
Razrada satnice edukacijskih programa i programa neposrednog stručnog usavršavanja za stručne djelatnike u predškolskim ustanovama odgojitelje, stručne suradnike, te zainteresirane iz drugih djelatnosti u kojima se provodi rad s predškolskom djecom (osnovne škole , gradske knjižnice i sl.)
Planiramo realizaciju satnice kroz 2  pedagoške godine.
 
SUSRETI: 1 x mjesečno - zadnji petak u mjesecu  od 9 - 16h.
 
Pozivamo sve zainteresirane stručne djelatnike da se uključe u rad našeg stručno razvojnog centra te izvrše PRIJAVU DO 01.12.2019. godine na priloženim prijavnicama.
 
Molimo da uplate izvršite  na žiro račun Dječjeg vrtića „Siget“  broj : 2360000-1101300195. Poželjno je da kopiju uplatnice donesete osobno prilikom dolaska na edukaciju.
 
Molimo da uplate izvršite na ŽIRO RAČUN DV Siget broj: 2360000-1101300195
Poželjno je da kopiju uplatnice donesete prilikom dolaska na edukaciju.
 
KONTAKT:
Dječji vrtić Siget
Siget 12, 10020 Zagreb
Tel: 01/65-21-121
Fax: 01/65-21-121
e-mail: vrtic.siget@zagreb.hr
 
NAPOMENA:
Prijavnice poslati na fax: 01/65-21-121 ili na mail vrtića: vrtic.siget@zagreb.hr
(najkasnije do 01.02.2019.)

Link:
PRIJAVA

 
Srdačan pozdrav i mnogo uspjeha u radu!
 
Jasna Peklić                                                                                                                      
Ravnteljica DV „Siget“


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.