SRC - ENGLESKI

Dječji vrtić Siget je odlukom nadležnog ministarstva imenovan, 2009. godine, centrom izvrsnosti - STRUČNO RAZVOJNIM CENTROM ZA PROVEDBU PROGRAMA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA.
25. siječnja 2024. započinjemo novi ciklus edukacije odgojitelja koji rade (ili se to tek spremaju) u skupinama u kojima se provodi posebni program ranog usvajanja engleskog jezika.
Poželjno je da odgojitelji, polaznici edukacije, imaju jezično predznanje engleskog jezika na razini B2. U SRC-u Dječjem vrtiću „Siget“ održavati ćemo metodičku edukaciju u kojoj  će  vam  odgojitelji, iskusni voditelji programa i vrsni metodičari prikazati kako rade s djecom predškolskog uzrasta na usvajanju stranog jezika - usvajanje jezika s razumijevanjem, u poznatim i sadržajno primjerenim situacijama, raznolik metodički instrumentarij prilagođen je djetetovu emocionalnom i kognitivnom iskustvu, predznanju te konkretnome jezičnom sadržaju.
Sudionici će imati  prigodu dobiti pregled najnovijih spoznaja unutar relevantnog  područja. Cilj  nam je prikupljanje i širenje, te uvježbavanje novih  znanja i vještina kako bi poticali i jačali kompetencije odgojitelja - nositelja programa.
 
TEMA EDUKACIJE: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI 

NAMJENA EDUKACIJE: odgojiteljima, ravnateljima, stručnim suradnicima, nastavnicima i profesorima koji provode program ranog učenja engleskog jezika s predškolskom djecom (bez obzira gdje se program održava). 

OBLICI RADA: izlaganja, prezentacija s diskusijom, panel-diskusija, video prezentacija, okrugli stol, radionica, neposredni uvid u odgojno obrazovni proces u odgojnim skupinama u kojima se provodi rano učenje engleskog jezik

ISHODI UČENJA
Sudionici će tijekom 10 modula usvojiti:

  • potrebne Informacije za pisanje verifikacije programa za rano učenje engleskog jezik

  • uvid kako planirati, provoditi i valorizirati program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi

  • kako provoditi projektni rad u programu program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi

  • primjenu digitalnih kompetencija u programu engleskog jezika

  • Priprema odgojitelja za rad u odgojnim skupinama s programom ranog učenja engleskog jezika

  • mogućnosti međunarodne suradnje s vrtićima koji provode program ranog učenja engleskog jezika

  • uvid u praksu - situacijsko učenje engleskog jezika s djecom predškolske dobi (fotografije, video prikazi, hospitacija u odgojne skupine)

KOORDINATOR PROGRAMA: Sonja Srebačić, pedagoginja savjetnik

NOSITELJI PROGRAMA:

ODGOJITELJI koji su prema pravilniku o načinima i uvjetima napredovanja u struci i promicanja u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN13/97) promaknuti u zvanja odgojitelji mentori, odgojitelji savjetnici, kao i oni koji se to spremaju postići, te odgojitelji iskusni metodičari koji rade u skupinama sa ranim učenjem engleskog jezika

STRUČNI SURADNICI VRTIĆA: ravnatelj, pedagoginja, psihologinja i logopedinja

STRUČNA POTPORA U PROVOĐENJU MODULA I DALJNJEM RAZVOJU STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA:
      Ministarstvo znanosti i obrazovanja

      Agencija za  odgoj i obrazovanje
      Učiteljski fakultet u Zagrebu
      Filozofski fakultet u Zagrebu
      Vanjski stručni suradnici

MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJSKIH  SEMINARA:
Dječji vrtić Siget, Siget 12, Zagreb

BROJ SUDIONIKA: 15 -20 osoba (planiramo stalnost skupine)

CIJENA:   100 eura / po modulu

Cijena uključuje:

  • edukaciju

  • radne materijale s modula

  • potvrdnice


LINK:
PROGRAM SRC-a 2023. - 2024.

Od siječnja 2024. - svibnja 2024.

LINK:

PRIJAVNICA

- prijavnicu pošaljite na e- mail:    src.dvsiget@gmail.com


LINK:
EVALUACIJE POLAZNIKA


KONTAKT:
e-mail: src.dvsiget@gmail.com
Telefon: 01/65-21-121
Koordinator: Sonja Srebačić, pedagoginja, 098/164-77-82

Ravnatelj:
Marko Pavlović


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.