0. UPISI - prijelaz djeteta u drugi dječji vrtić Grada Zagreba za ped. god. 2021.-2022.

Dječji vrtić „Siget“
Zagreb, Siget 12
 
 
 
 
                                              OBAVIJEST
RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/DJECE
U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
 
 
Roditelji/skrbnici koji imaju upisano dijete/djecu u Dječji vrtić „Siget“, a ne odgovara im po mjestu stanovanja, imaju mogućnost prijelaza djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić.
 
Zainteresirani roditelji/skrbnici pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/ce u drugi gradski dječji vrtić trebaju predati u razdoblju od 15. do 26. ožujka 2021. godine u dječji vrtić koji dijete/djeca pohađa/ju.

Komisija za upis djece rješavat će zamolbe roditelja/skrbnika u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Siget“ i kriterijima za prednost pri upisu.
Zahtjevi za prijelaz mogu se preuzeti na linku i na stoliću u holu kod ulaza, a predaju se u gore navedenom roku u tajništvo.


LINK:
ZAHTJEV ZA PRIJELAZ


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.