EKO ŠKOLA

Dječji vrtić Siget i ove se godine bavio temom „ Otpad“. Da bismo djecu potaknuli da brinu o okolišu koji nas okružuje ,čuvaju ga i time unaprjeđuju očuvanje planeta na globalnoj razini, upoznavali smo djecu s pojmom Planet Zemlja- planet na kojem živimo. Promatrali smo globus, uočavali smo da se Zemlja sastoji od vode i kopna. Kroz različite enciklopedije proučavali smo od čega se naš planet sastoji u unutrašnjosti te proučavali slojeve zemlje. Na globusu smo potražili naš kontinent Europu, povečalom smo potražili našu državu Hrvatsku, u geografskom atlasu pronašli smo naš grad Zagreb, a na planu grada potražili smo naše naselje Siget i naš vrtić u njemu. Briga djece iz vrtića o okolišu prvi je korak ka očuvanju planete koji se preko naših eko-aktivnosti šire na lokalnu zajednicu i šire stvarajući navike zdravog življenja u skladu s prirodom. Proučavali smo pozitivne i negativne čimbenika koji utječu na planet zemlju kroz slagaricu Sretna i nesretna Zemlja. Osvještavali smo činjenicu da otpad nije smeće i izradili spremnike za odvajanje papira i plastike za svaku skupinu. Naučili smo djecu pravilno imenovanje i korištenje spremnika za otpad kroz različite aktivnosti odvajanja otpada-imenovanje kartica sa spremnicima za otpad, imenovanje malih spremnika za otpad, memory sa spremnicima za otpad, odvajanje otpada kroz kartice u odgovarajuće spremnike na karticama kao i odvajanje sitnog otpada u prave male spremnike za otpad. Osvještavali smo kod djece važnost stabala za život na Zemlji kroz aktivnosti: imenovanje dijelova stabla kroz kartice za imenovanje, čitali smo slikovnicu i gledali istoimeni animirani film „Spasimo stablo“, proučavali proces recikliranja papira te sami reciklirali novinski papir, organizirali smo kviz znanja na temu „recikliranje“ te online provjeravali znanje o otpadu  kroz natjecanje u znaju kroz kviz s nekoliko Hrvatskih vrtića. Pitali smo djecu kako bi oni željeli da izgleda vrtić u budućnosti i  koje bi sadržaje taj vrtić trebao imati. Zatim smo organizirali radionicu za djecu i roditelje pod nazivom „Vrtić budućnosti“ na kojoj su djeca i roditelji izradili maketu vrtića sa svim sadržajima koje su djeca navela. Cijela maketa izrađena je od pedagoški neoblikovanog materijala, a djeca su naučila koje sve mogućnosti nudi recikliranje i koliko je recikliranje otpada važno za očuvanje našeg planeta.

 Obilježili smo međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa: čitali smo slikovnicu „Močvara priča o životu jednog vretenca“ i tako upoznali floru i faunu močvarnih staništa, igrali smo memory uz imenovanje biljaka i životinja močvare. Obilježili smo svjetski dan voda: kroz dvadesetak pitanja o vodama u prirodi i očuvanju voda  pripremili smo se za kviz o vodi koji smo online  organizirali i provjerili znanje s nekoliko hrvatskih  vrtića. kontinuirano smo vodili dnevnike eko patrole u kojima su djeca svakodnevno bilježila urednost sobe, garderobe, sanitarnog čvora, štednju energenata-struja i voda, te pravilno odvajanje otpada u našem zelenom otoku.

Osim bavljenja otpadom jako veliku pažnju posvetili smo brizi o bilju. Kroz tri projekta brinuli smo o bilju u vanjskom i unutarnjem prostoru vrtića te o vrtu u staklenci. U suradnji s roditeljima u prvom projektu prikupili smo različite sadnice, lukovice i sjemenke cvijeća povrća i voća koje su djeca s odgojiteljima posadila u naše kamenice  na vrtićkom dvorištu, brinula se o njima te proučavala njihov rast i dozrijevanje. U drugom projektu na radionici djece, roditelja i odgojitelja posijane  su 22 različite sjemenke, napravljene su osobne karte za svaku biljku. Svako dijete je pratilo rast i razvoj svoje biljke , uočavalo promjene i potrebe biljke, učilo u situacijskom kontekstu, vodilo dnevnik biljke te stvaralo plan uzgoja. Kroz proces djeca su uočavala ovisnost razvoja biljke o vanjskim čimbenicima: svjetlost, vlaga, toplina, hrana. Za dohranu biljaka koristili smo prirodno gnojivo od kora od banana za dohranu biljaka. Kroz pitanje kako se biljke hrane došli smo do pojma fotosinteze. Zaključili smo da su nam biljke važne jer pročišćavaju zrak i stvaraju  kisik. Biljke su važne jer nas hrane. Ovdje otvaramo veliku i važnu temu „Odgoj za održivi razvoj“. U trećem projektu djeca s odgojiteljima sade biljke u staklenke, te stvaraju mikroklimu u staklenci. Na dno staklenke stavili smo šljunak od otprilike dva centimetra, na koji smo stavili vlažni kompost za lončanice. Napravili smo rupe za biljke u koje smo pažljivo umetnuli biljke, a površinu oko nje pritisnuli smo štapićem koji je na vrhu imao komadić pluta. Zatim smo sve dobro zalili, zatvorili poklopcem,  te smjestiti na svjetlo mjesto koje nije direktno izloženo suncu. Vrt u staklenci zahtjeva vrlo malo ili nimalo vode. Svakodnevno smo promatrali naše vrtove, uočavali kondenzat na staklu koji je znak da biljka ima dovoljno vode i da ne treba  vrt otvarati i dolijevati vode. Vidjeli smo ovisnost biljaka o suncu jer su se listovi biljaka okretali prema suncu. Uočili smo da su sve biljke različite i imaju različite potrebe. Sve su staklenke imale jednaku količinu vode ali nekim biljkama je to bilo previše i strunule su. Ova aktivnost dovela nas je do zaključka da biljke i okoliš oko njih stvaraju posebnu mikroklimu koja je važna za njihov rast i opstanak. Otkrili smo kako ta mikroklima može utjecati na biljke i kako možemo stvoriti naš vlastiti eko sustav. Važno je da smo shvatili koliko su ekosustavi i mikroklime važni za život na zemlji. Svaki ekosustav ima svoje jedinstvene karakteristike koje omogućuju život u njemu. Naša staklenka s mikroklimom predstavlja mali primjer tog velikog svijeta.

U današnje vrijeme ekološki problemi rastu i bitno je od najranije dobi isticati važnosti očuvanja okoliša a time i planete Zemlje. Od najranije dobi važno je utjecati na razvoj ekološke svijesti. Potrebno je ulagati u nove naraštaje jer osim što mogu svojim aktivnostima doprinijeti očuvanju planete oni utječu na svoje prijatelje, roditelje, lokalnu zajednicu i ljude koje nisu ekološki osviješteni. Ekološkim aktivnostima stvaramo kod djece naviku brige o okolišu, ta navika postaje sastavni dio života djeteta kao i način njegova razmišljanja. Ekološki osviješteno dijete spontano odvaja otpad, brine o štednji energenata (struju i vodu) brine o životinjama i biljkama te na taj način „spašava svijet“.

 

KOORDINATORI EKO ŠKOLE:
Sandra Helbet Kocijan, odgojiteljica savjetnik
Jasna Arko, odgojiteljica savjetnik
Kristina Ivinović, odgojiteljica mentor
Sonja Srebačić, pedagoginja savjetnik


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.