UPISI U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021.-2022.

Poštovani roditelji,

Grad Zagreb je, u želji da olakša upis djece u dječje vrtiće, pripremio novu uslugu E-UPISI u dječje vrtiće te će se upisi provoditi elektroničkim putem.


Svi detalji o upisu nalaze se na ovom linku:

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021.-2022. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA.Podnošenje zahtjeva za upis moguće je isključivo putem e-Pisarnice na poveznici Pristup u e-Upise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, a koja će biti aktivna od 24. svibnja do 4. lipnja 2021.
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2

Zahtjev se podnosi u samo jedan gradski vrtić, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog vrtića kao alternativne opcije.


Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je:
 • adresa elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građanin
 • prijava u sustav pomoću sigurnosne razine 3 (ili više)


Tehnička podrška osigurana je na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr.


Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim  stranicama dječjih vrtića 14. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 29. lipnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za upis treba biti popunjen i potpisan. Uz zahtjev potrebno je elektronički dostaviti (skenirano ili fotografirano) slijedeće:

 • RODNI LIST / IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH - potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih
 • UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA - ili pisana privola roditelja da DV može sam - putem nadležnog Gradskog ureda, provjeriti podatke o prebivalištu djeteta
 • PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
 • DOKAZ O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA
 • OSTALA DOKUMNTACIJA navedena u zahtjevu za upis

Obzirom na epidemiološku situaciju, inicijalni razgovor roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom vrtića provest će se (uz poštivanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim procijeni da je to neophodno.
Kroz razgovor stječemo potpuniju sliku o dosadašnjim navikama, ritmu života i razvoja djeteta u obitelji prije polaska u jaslice/vrtić.
Na razgovor sa stručnim suradnikom treba doći s djetetom u dogovoreno vrijeme.PRIJE SKLAPANJA UGOVORA RODITELJ JE OBVEZAN VRTIĆU DOSTAVITI:

 • POTVRDU LIJEČNIKA o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 • PRESLIKU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE
 • PRESLIKU KNJIŽICE CIJEPLJENJA
 • POSTOJEĆU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU -( ako ju dijete ima)

Za novoprimljenu djecu organizirat će se roditeljski sastanak krajem kolovoza (neposredno prije polaska djetea u vrtić) gdje će roditelji dobiti sve potrebne informacije o polasku djeteta u jaslice ili vrtić.

Upisana djeca kreću u Dječji vrtić Siget od 01.09.2021.


Link:
ZAHTJEV ZA UPIS U JASLICE / VRTIĆ


OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE / VRTIĆ


Link:

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - PROGRAM PREDŠKOLELink:
PONUDA POSEBNIH PROGRAMA DV SIGET

Link:
PRAVILNIK O UPISU

2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.