REZULTATI UPISA - ODGOĐENO!


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADONAČELNIK
 
KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-3
Zagreb, 11. lipnja 2021.
 
 
                IZMJENA OBAVIJESTI
                                          o upisu djece rane i predškolske dobi
                                   u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
                       za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba
 
 
 
U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2 od 4. svibnja 2021. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića  23. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića
do 8. srpnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.
 
 
 
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA

dr.sc. Danijela Dolenec v.r.
 2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.