Upravno vijeće

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) Dječjim vrtićem „Siget“  upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova:

1.      Jasna Arko - predsjednik, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika

2.      Tomislav Vukoja - član, predstavnik osnivača

3.      Andrej Menalo - član, predstavnik osnivača

4.      Martina Brkić - član, predstavnica osnivača

5.      Branko Višnjić - član, predstavnik roditelja 

 

Dječji vrtić Siget ima prostorno- tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: vrtić.siget@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

DJEČJI VRTIĆ SIGET NIJE DUŽAN OSIGURATI NEPOSREDAN UVID U SVOJ RAD KAD SE RADI O PITANJIMA U KOJIMA SE PO ZAKONU JAVNOST MORA ISKLJUČITI, ODNOSNO AKO SE RADI O INFORMACIJAMA ZA KOJE POSTOJE OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP SUKLADNO čl. 15. i 16. ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  (NN 25/13,85/15).POZIV NA UPRAVNO VIJEĆE
2024.
2023.
2022.

ZAPISNICI UPRAVNIH VIJEĆA

2023.
2022.


2021.
2020.

2019.

2018.

2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.