ISPIS DJECE IZ VRTIĆA

DJEČJI VRTIĆ SIGET

ZAGREB, SIGET 12

                                                            O B A V I J E S T

                                                                  za roditelje

 
LINK:
ISPISNICA IZ VRTIĆA

 

Obavještavamo roditelje koji namjeravaju djecu ispisati iz vrtića da su zahtjev za ispis dužni podnijeti najkasnije 15 dana prije namjeravanog ispisa. Zahtjev za ispis djeteta možete preuzeti s mrežne stranice www.vrtic-siget.zagreb.hr ili u računovodstvu i tajništvu Vrtića.

Zahtjev za ispis dužna su potpisati oba roditelja, osim u slučaju samohranog roditelja.

Za dijete iz jednoroditeljske obitelji pisani zahtjev za ispis djeteta potpisuju oba roditelja, odnosno kako je definirano odlukom nadležnog suda i /ili planom zajedničke ili samostalne roditeljske skrbi za dijete .

Za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja usluge smještaja sukladno propisima koji reguliraju socijalnu skrb, pisani zahtjev za ispis djeteta, uz roditelja, potpisuje i udomitelj, a u specifičnim situacijama skrbnik i udomitelj djeteta.

Roditelji su, po podnošenju zahtjeva za ispis dužni podmiriti sve nastale troškove do dana ispisa djeteta te dokaz o podmirenju troškova dostaviti Vrtiću osobno ili putem e-pošte na adresu: vrtic.siget@zagreb.hr 

Ispisnica se, po slanju ili predočenju dokaza o podmirenju troškova, može preuzeti osobno u tajništvu Vrtića, može se dostaviti zemaljskom ili elektroničkom poštom roditeljima. Na zahtjevu za ispis molimo naznačiti način dostave ispisnice.


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.