PROGRAM ZA 2023.-2024.

 PROGRAM RADA STRUČNO RAZVOJNOG CENTRA ZA  2023.-2024. GODINU       

 

1.  MODUL – 25.01.2024.

Uvođenje ranog učenja stranog jezika u rani i predškolski odgoj prema svojim specifičnostima, kadrovskim i prostornim mogućnostima te socijalnom kontekstu u kojem vrtić djeluje

 

2.  MODUL - 26.01.2024.

Važnost kvalitetnog prostorno materijalnog i socijalnog okruženja u provođenju programa  ranog učenja stranog jezika

 

3.  MODUL – 29.02.2024.

Holistički pristup učenju stranog jezika djece predškolske dobi

 

4.  MODUL – 01.03.2024.

Hospitiranje u programu ranog učenja engleskog jezika 

 

5  MODUL - 21.03.2024.

Stručno usavršavanje voditelja programa ranog učenja engleskog jezika - važnost medijske pismenosti i  digitalnih kompetencija

 

6.  MODUL – 22.03.2024.    

Poticanje i osnaživanje razvoja temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz program ranog učenja engleskog jezika

 

7.  MODUL – 25.04.2024.  

Suradnja s roditeljima -  od suradnika do partnera u odgojno obrazovnom procesu

 

8.  MODUL –26.04.2024.

Projektni rad (planiranje, praćenje, vrednovanje i dokumentiranje)

 

9.  MODUL - 23.05.2024.

Implementiranje znanstvene pismenosti u program ranog učenja engleskog jezika

 

10.  MODUL – 24.05.2024.

Hospitiranje u programu ranog učenja engleskog jezika

 


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.