DRAMSKO SCENSKI PROGRAM

Program se provodi u odgojnoj skupini “Zvončići” u objektu Aleja pomoraca 27Skupina je heterogena, programom je obuhvaćeno do 20 djece, u dobi od 3 godine do polaska u školu.

 

 

CILJ: 

Cilj programa je cjelovit razvoj i odgoj djeteta kroz dramsko scenske igre u kojima dijete razvija:

socijalne kompetencije, usavršava svoje izražajne i motoričke sposobnosti, razvija i obogaćuje  govor, jezično izražavanje i jača samopoštovanje i samoregulaciju. Kroz ovaj program svako dijete će ostvarivati svoje pravo na samostalno i slobodno izražavanje i stvaranje.

 

ZADAĆE

        Poticanje izražavanja i stvaranja govorom tijela (mimika, gesta, pantomima, pokret)

        Razvijanje sposobnosti koordinacije pokreta i prostorne orijentacije kroz dramske igre  (kretanje u prostoru)

        Poticanje razvoja osjetilnih (senzo) sustava (slušne osjetljivosti, taktilne, vizualne  osjetljivosti)

        Razvijanje emocionalne stabilnosti, samosvijesti, samopouzdanja i samovrednovanja.

        Utjecati na osvještavanje vlastitih emocija kao i prepoznavanje i uvažavanje tuđih.

        Razvijanje receptivnog i ekspresivnog govora te drugih načina komunikacije (neverbalne)

        Poticati razvoj intelektualnih sposobnosti: koncentracija, pažnja, pamćenje, znatiželje i  kreativno izražavanje domišljatošću

        Izražavanje kreativnosti kroz različite likovne tehnike i raznovrsne materijale

        Upoznavanje izražajnih sredstava glazbe (ton, zvuk, melodija, ritam, metar, tempo,  dinamika)

 

Navedene zadaće provodit će se suvremenim metodama uvažavajući potrebe i interese svakog djeteta, uvažavajući njihove mogućnosti, te potičući njihove individualne potencijale.

Program će se provoditi kroz integraciju različitih, promišljeno odabranih sadržaja i aktivnosti. 

 

 

 


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.