PROGRAM POTENCIJALNO DAROVITE DJECE

 
CILJ:

Identifikacija potencijalno darovite djece, utvrđivanje sposobnosti, potreba i interesa takve djece te osmišljavanje i djelomično provođenje programa prilagođenog posebnim potrebama i sposobnostima darovitog djeteta
Edukacija svih suradnika u odgojno obrazovnom procesu u radu s potencijalno darovitim djetetom
Kreiranje uvjeta u kojima dijete uči ono što ga zanima, poticanje i razvoj ustrajnosti, neovisnosti i kreativnosti u radu, poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta


BITNE ZADAĆE

 • identifikacija potencijalno darovite djece
 • utvrđivanje sposobnosti, potreba i interesa djece
 • osmišljavanje i provođenje programa prilagođenog specifičnim potrebama i sposobnostima darovitog djeteta, s naglaskom na emocionalno – psihološku potporu djetetu
 • obogaćivanje odgojno – obrazovnog rada novim programima i sadržajima
 • omogućiti poticajnu prostorno materijalnu okolinu
Organizacija rada posebnog programa: - razvijanje aktivnosti koje će se provoditi u programu putem:
 • različitih pokusa
 • razvijanja aktivnosti za poticanje razvoja divergentnog mišljenja
 • igre i aktivnosti za razvoj kreativnog mišljenja
 • razvoj senzornih, motoričkih i perceptivnih igara
 • igre za poticanje razvoja intelektualnih sposobnosti, domišljatosti i rješavanje problema
 • logičko – kombinatorne i matematičke igre, logičke igre, slagalice, mozgalice
 • rad na projektima
 • rad na računalu sa specijaliziranim programima
 • aktivnosti za poticanje razvoja slike o sebi, socijalne igre

 


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.