REDOVITI (10-satni) PROGRAM

U cjelodnevnom redovitom programu stvaramo uvjete za zadovoljavanje osnovnih i posebnih potreba djeteta, djelujemo na poticanju cjelovitog razvoja djeteta:

 

  • tjelesnog i psihomotornog razvoja,
  • socijalno-emocionalnog razvoja ličnosti,
  • spoznajnog i govornog razvoja,
  • komunikacije,
  • izražavanja i stvaralaštva.

Polazeći od individualnih potreba djeteta, a u interakciji s roditeljima i društvenim okruženjem, planiramo zadaće, sadržaje i aktivnosti za svaku dobnu skupinu djece (od prve do sedme godine života).

U program uključujemo i roditelje, uvažavajući ih kao partnere u odgojno-obrazovnom procesu i stvaramo preduvjete za zajedničko kreiranje i provedbu programa, te uvid i nadzor u izvedbeni program vrtića. Na taj način usklađujemo odgoj u obitelji i izvan nje. Od roditelja ′učimo′ elemente individualnih interakcija i komunikacije s djecom i nastojimo ih primijeniti u odgojno-obrazovnom procesu. Surađujemo sa značajnim obrazovnim i kulturnim institucijama kako bismo upoznali pojedine sadržaje ili prezentirali pedagošku praksu, a program dodatno obogaćujemo kazališnim predstavama za djecu, različitim posjetima i izletima i ostalim kulturno-zabavnim sadržajima primjerenim djeci.


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.