POSEBNI PROGRAMI

Vrsta programa

Trajanje programa

Dodatna uplata roditelja

Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

 

10-satni

40 eura

Posebni cjelodnevni Montessori program

 

10-satni

55 eura

Posebni cjelodnevni program  dramsko scenskih sadržaja

 

10-satni

40 eura

Posebni cjelodnevni program za potencijalno darovitu djecu

 

10 -satni 55 eura
 

2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.