PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA

Učenje stranog jezika u cjelodnevnom programu se temelji na funkcionalno-pojmovnom pristupu stranom jeziku koji se odvija u skladu s komunikacijskim potrebama, te psihološkim, emocionalnim, intelektualnim i socio-kulturološkim iskustvom predškolskog djeteta. Jezični sadržaji razvrstani su pritom u tematske cjeline: To sam ja, moja obitelj, moj dom, prijatelji, bliža okolina, priroda koja me okružuje, zanimanja ljudi i sl.

Pojedina jezična jedinica ostvaruje se unutar svakodnevne komunikacijske situacije, gramatičko semantički primjerene i pojmovno prihvatljive predškolskome djetetu. Igra se smatra osnovnim i najprikladnijim oblikom usvajanja većine novih sadržaja i stečenih iskustava pa je i lingvometodičari ističu kao važan faktor u koncipiranju sustava ranog učenja stranih jezika. Obrazovni se učinak pritom pojavljuje kao popratni sekundarni element igre.


Program se odvija u četiri odgojne skupine a provode ga slijedeći odgajatelji: Nikolina Humić, Magdalena Katić, Dijana Potočki, Franka Santini, Dino Berović, Mirjana Pelc, Ana Leppee Mahić i Goran Dimić koji su pored zvanja odgajatelja stekli i dodatno jezično obrazovanje.


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.