MONTESSORI PROGRAM

Montessori sustav obrazovanja svjetski je priznata pedagoška koncepcija duge tradicije. Didaktički materijali i aktivnosti su pažljivo odabrani i postavljeni na otvorene police kako bi stimulirali dječja neovisna istraživanja. Na ovaj način djeca prirodno i samostalno uče. Načelo Montessori pedagogije je ′Pomozi mi da to učinim sam′. Zahvaljujući naizgled jednostavnom materijalu kod djece se razvija izvrstan matematički i induktivni način razmišljanja koji im pomaže u daljnjem školovanju i životu. Montessori materijal podijeljen je u nekoliko područja: materijal za praktični život, senzorički materijal, materijal za jezik, materijal za matematiku, materijal za zemljopis, materijal za botaniku, materijal za glazbu. Još jedno od načela Montessori pedagogije je: ′Ništa nije u čovjekovu umu što nije ušlo kroz njegova osjetila′. Baš zbog toga je materijal koncipiran tako da dijete vodi od jednostavnog k apstraktnom, od hvatanja do shvaćanja, poštujući pritom individualni ritam svakog pojedinog djeteta. Montessori sustav zasniva se na filozofiji razvoja djeteta prema kojoj pojedinac stječe operativna znanja u područjima života u kojima će sudjelovati kao odrasla osoba. On uvažava djetetovu potrebu za slobodom unutar granica, obuhvaća brižljivo pripremljenu okolinu i aktivnosti koje razvijaju dječje psiho-fizičke sposobnosti. Skupine djece su mješovite dobi. Mlađa djeca uče od starijih, a starija utvrđuju znanje pomažući mlađima. Jednako tako i djeca s posebnim potrebama integrirana su u Montessori skupine.
Montessori program provodi se u tri mješovite skupine. Provode ga odgajateljice: Sanda Smajli, Suzana Lozo, Mira Seidl, Snježana Kovačić, Iva kapetanović, Sandra Helbet Kocijan i Karmela Popović.


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.