Cijene ponuđenih cjelodnevnih programa

Vrsta programa

Trajanje programa

Dodatna uplata roditelja

Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

 

10-satni

300 kn

Posebni cjelodnevni Montessori program

 

10-satni

400 kn

Posebni cjelodnevni program  dramsko scenskih sadržaja

 

10-satni

300 kn

Posebni cjelodnevni program za potencijalno darovitu djecu

 

10 -satni 300 kn

2023 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.