Idemo u Grad mladih!

 Program ′Djeca u prirodi′ u Gradu mladih nastao je temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba, u sklopu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi Grada Zagreba. Suglasnost za provedbu programa dalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a nadležnost nad njegovom provedbom ima Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport. Nositelj programa je Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić, a realiziraju ga dječji vrtići Grada Zagreba. Smještaj i prehrana djece u nadležnosti je Zagrebačkog holdinga, podružnica V. Nazor. Program financira Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport uz minimalnu participaciju roditelja.

Djeca borave u kućicama koje su uređene poput obiteljskog doma. Tijekom boravka imaju pet obroka koji se pripremaju prema vrtićkim normativima, a djeca objeduju u ′pravom restoranu′. U školi su uređeni i suvremenim didaktičkim materijalima opremljeni kabineti: istraživački laboratorij, soba za stimulaciju osjetila, komunikacijska soba, likovni atelier, soba za projekcije, stolarska radionica, polivalentna dvorana, galerija za dječje stvaralaštvo i dvorana s pozornicom. Objekti za boravak djece smješteni su u kultiviranom šumskom okruženju koje pruža izvrsne uvjete za šetnju, igru i istraživačke aktivnosti djece u prirodi. U blizini se nalaze zanimljivi objekti koje djeca mogu posjetiti: seosko dvorište s kozama, jezero s ribicama, naselje Granešina s primjercima starih drvenih kuća…

Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u školu, a realizira se temeljem dobrovoljne odluke roditelja o sudjelovanju njihovog djeteta u programu. Program ′Djeca u prirodi′ u Gradu mladih omogućuje prirodno učenje djece o prirodi, u prirodi i za očuvanje prirode. On razvija ekološku osjetljivost djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje jer omogućuje da djeca dožive i upoznaju prirodu, nauče je voljeti i cijeniti u svim njenim oblicima i otkriju kako je mogu zaštiti, očuvati i unaprijediti. Participacijom u programu djeca se osvjedočuju da, iako su mali, mogu učiniti velike stvari za okoliš u kojem žive.

Boravak djece u Gradu mladih i participacija u programu ′Djeca u prirodi′ omogućuju zadovoljavanje raznolikih potreba i interesa djece, zabavno učenje i stjecanje pozitivnih iskustava i podupiru cjelovit razvoj djece:

  • šetnje, igre i športske aktivnosti u prirodi jačaju i unapređuju zdravlje djece i opću psihofizičku spremnost
  • višednevna odvojenost djece od obitelji, ali u socijalnom okruženju poznate odgojne skupine potpomaže njihovo osamostaljivanje i razvoj socio-emocionalne kompetencije
  • prirodno okruženje, istraživački kabineti i susreti djece s ljudima različitih zanimanja pružaju uvjete za aktivno i suradničko učenje djece na njima zanimljiv i primjeren način
  • snažni doživljaji djece u prirodi potiču raznolike oblike njihova spontanog stvaralačkog izražavanja
  • mnogobrojne igre i društveno-zabavne aktivnosti podržavaju toplu i vedru atmosferu i optimizam.

Stalni nadzor nad djecom, skrb o sigurnosti, zdravlju i zadovoljavanju potreba imaju matični odgojitelji koji neposredno rade s djecom.


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.