ZAPOSLENICI

RAVNATELJ: Marko Pavlović

STRUČNI TIM:
PEDAGOGINJA: Sonja Srebačić
PSIHOLOG: Eva Jagić Vasilić
LOGOPEDINJA: Volija Modrić Bošnjak
LOGOPEDINJA: Ivana Maradin
ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Davorka Jelačić
ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Ivona Kronstein

ODGOJITELJI:

 1. Arko Jasna
 2. Badžek Pavlešić Zlatja
 3. Bauman Vidić Kosana
 4. Belčić Poturica Andreja
 5. Benšek Doris
 6. Berović Dino
 7. Bery Davorka
 8. Cvitan Lana
 9. Ćaćić Ivana
 10. Dimić Goran
 11. Dragaš Diana
 12. Đuranec Draženka
 13. Filipović Suzana
 14. Grbavac Marita
 15. Grbić Hana
 16. Helbet Kocijan Sandra
 17. Hranjec Jasminka
 18. Humić Nikolina
 19. Ivanušić Tanja
 20. Ivić Marijana
 21. Ivinović Kristina
 22. Kantolić Nikolina
 23. Katić Magdalena
 24. Kljaković Ana
 25. Kovačić Snježana
 26. Ković Anita
 27. Krvar Željka
 28. Leppee Mahić Ana
 29. Lovreković Marko
 30. Lozo Suzana
 31. Lučić Natalija
 32. Marić Helena
 33. Marjanović Monika
 34. Nell Vidatić Renata
 35. Novotni Vedrana
 36. Papak Marina
 37. Pohlod Štefica
 38. Popović Karmela
 39. Potočki Dijana
 40. Russo Tihana
 41. Sabljak Bernada
 42. Santini Franka
 43. Seidl Mira
 44. Slišković Tatjana
 45. Smoljan Niemčić Paulina
 46. Peretin Dijana
 47. Petrić Mateja
 48. Rebac Marija
 49. Šeketa Nera
 50. Šepelj Irena
 51. Šolić Iva
 52. Tafra Dajana
 53. Varićak Sanja
 54. Večei Ines
 55. Vidaković Božena
 56. Zastavnik Tea
 57. Brajdić Monika
 58. Deriš Josipa
 59. Škarić Krsnik Jelena
 60. Brletić Nikolina
 61. Krnčević Katarina
 62. Vrkljan Maja
   
 
POMOĆNE RADNICE ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE:
1. Marina Novak Čerina
2. Dragana Jakovljević
3. Marina Malešević
4. Ivana Pavković
5. Vesna Petek
6. Biljana Flego
7. Ankica Mršić
8. Snježana Grubešić
9. Terezija Senkas

 
 
 
ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSTVENI RADNICI
 
TAJNICA: Vesna Blažević
VODITELJICA RAČUNOVODSTVA: Ružica Romić
EKONOMIST: Danijel Markočić
EKONOM: Anamarija Majstorović
 
 
POMOĆNO OSOBLJE
 
Domar: Stjepan Lobor
Domar: Mladen Ružić
Glavna kuharica: Snježana Šantek
Kuharica: Mirjana Širol i Mirela Šarić
Pomoćne kuharice, servirke i spremačice:
Natalija Brletić
Božica Jendric
Nada Kovačević
Renata Banović
Gordana Kruneš
Katarina Vađić
Diana Mudreša
Anica Šiprak
Dijana Anić
Lidija Papić


 
 

2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.