ZAPOSLENICI

RAVNATELJ: Marko Pavlović

STRUČNI TIM:
PEDAGOGINJA: Sonja Srebačić
PSIHOLOG: Eva Jagić Vasilić
LOGOPEDINJA: Volija Modrić Bošnjak
LOGOPEDINJA: Ivana Maradin
ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Davorka Jelačić
ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Marina Đakulović

ODGOJITELJI:

 1. Arko Jasna
 2. Badžek Pavlešić Zlatja
 3. Bauman Vidić Kosana
 4. Belčić Poturica Andreja
 5. Benšek Doris
 6. Berović Dino
 7. Bery Davorka
 8. Crnković Štefica
 9. Cvitan Lana
 10. Ćaćić Ivana
 11. Dimić Goran
 12. Dragaš Diana
 13. Đuranec Draženka
 14. Grbavac Marita
 15. Grbić Hana
 16. Helbet Kocijan Sandra
 17. Hranjec Jasminka
 18. Humić Nikolina
 19. Ivanušić Tanja
 20. Ivinović Kristina
 21. Kantolić Nikolina
 22. Kapetanović Iva
 23. Katić Magdalena
 24. Kljaković Ana
 25. Kovačić Snježana
 26. Ković Anita
 27. Krvar Željka
 28. Leppee Mahić Ana
 29. Lovreković Marko
 30. Lozo Suzana
 31. Lučić Natalija
 32. Marić Helena
 33. Nell Vidatić Renata
 34. Novotni Vedrana
 35. Papak Marina
 36. Popović Karmela
 37. Potočki Dijana
 38. Russo Tihana
 39. Sabljak Bernada
 40. Santini Franka
 41. Seidl Mira
 42. Slišković Tatjana
 43. Smoljan Niemčić Paulina
 44. Peretin Dijana
 45. Petrić Mateja
 46. Rebac Marija
 47. Šeketa Nera
 48. Šolić Iva
 49. Tafra Dajana
 50. Varićak Sanja
 51. Večei Ines
 52. Vidaković Božena
 53. Zastavnik Tea
 54. Pohlod Štefica
 55. Šepelj Irena
 56. Marjanović Monika
 57. Filipović Suzana
 58. Ivić Marijana
 59. Brajdić Monika
 60. Škarić Krsnik Jelena
 61. Božić helena
   
 
POMOĆNE RADNICE ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE:
IVANA REĐIĆ
IVANA BROZOVIĆ
 
 
ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSTVENI RADNICI
 
TAJNICA: Vesna Blažević
VODITELJICA RAČUNOVODSTVA: Ružica Romić
EKONOMIST: Danijel Markočić
EKONOM: Anamarija Majstorović
 
 
POMOĆNO OSOBLJE
 
Domar: Stjepan Lobor
Domar: Mladen Ružić
Glavna kuharica: Snježana Šantek
Kuharica: Mirjana Širol i Mirela Šarić
Pomoćne kuharice, servirke i spremačice:
Natalija Brletić
Božica Jendric
Nada Kovačević
Renata Banović
Gordana Kruneš
Đurđa Rožanković
Katarina Vađić
Vesna Šlogar
Diana Mudreša
Anica Šiprak
Dijana Anić
Lidija Papić
Marina Novak Čerina
Dragana Jakovljević

 
 

2023 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.